wigunaharis

Posts Tagged ‘pendapatku’

KEINGINAN DAN KENYATAAN

In Uncategorized on 15 Desember 2011 at 8:11 am

kahayang jeung kanyataan kadangkala sok patojaiyah, anu nimbilken aral subaha tara daek narima kanyataan, kuring nyoba ngaguar deui lima s, anu jerona mah tina siliwangiken, sugan jeung sugan kahayang anu can kalakonan, bisa diwujudkeun dina kahirupan urang sarare, naon kahayang teh, di antarana : hayang sehat embung gering, hayang senang embung susah, hayang sukses, embung gagal, hayang sugih embung sangsara, sugan jeung sugan baraya aya nu bisa ngabuka kana kahayang urang anu can ka alaman tea.

Iklan