wigunaharis

Posts Tagged ‘doa’

curhat ku pada MU

In Uncategorized on 15 Desember 2011 at 7:44 am

gusti abdi sanes ahli surga,

namung hente kiat nandangan naraka

mugi gusti kersa maparinan tobat

ngahapunten kana tingkah anu lepat…….

ya Allah,

ujian anu dipasihken ka abdi lumayan abot pisan

upami sanes gusti anu nulungan pasti abdi tos berantakan

upami sanes gusti anu nutupan

tangtos abdi janten omelan jalmi-jalimi anu simpati atanapi antipati ka abdi.

hatur nuhun

gusti tos nyalametken abdi, parantos mikanyaah ka kabdi.

Iklan